หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,370 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
26 ก.ย. 59
188
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1 และ เขต 3
26 ก.ย. 59
190
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง
26 ก.ย. 59
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3
26 ก.ย. 59
226
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายชื่อพร้อมถนน จำนวน 30 ป้าย
26 ก.ย. 59
202
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเลียบ (ม.5)
26 ก.ย. 59
182
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน 30 ป้าย
26 ก.ย. 59
170
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการขุดเหมืองใหม่สายคลองบ้านใหม่-วัดจาก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 ก.ย. 59
159
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตำบลปลักหนู จำนวน 11 สาย
26 ก.ย. 59
46
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
26 ก.ย. 59
45
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 35 อัตรา งานรักษาความสงบเรียบร้อย
26 ก.ย. 59
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ ของ อบต.รำแดง
26 ก.ย. 59
75

»ข้อมูลทั้งหมด 57,370 รายการ