หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,374 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2560
27 เม.ย. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา)ประจำเดือน เมษายน 2560
27 เม.ย. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ การทำบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
27 เม.ย. 60
240
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบเขาเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ปรธมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโชคสมาน 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 60
31
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สนามชัย ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559 , มกราคม 2560, กุมภาพันธ์2560และมีนาคม 2560
27 เม.ย. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชวงถนนหน้าหอดูดาวถึงท้าวมหาพรหม
27 เม.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาทั้งตำบล โดยการถมดินเพื่อก่อสร้างประปาบ้านคูวาตก หมู่ที่่ ๕ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางพรุจากถนนกอองขยะฯ
27 เม.ย. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนรอบเมือง ซอย 4/6
27 เม.ย. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลุงริน หมู่ที่ ตำบลบ่อตรุ
27 เม.ย. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมคุระบายน้ำ คสล.ถนนรอบเมือง ซอย 4/6 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายท่อส่งเมนส่งน้ำดิบระบบประปาภูเขา ชุมชนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูหา
27 เม.ย. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบนำ้ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลคูหา
27 เม.ย. 60
8

»ข้อมูลทั้งหมด 63,374 รายการ