หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 58,407 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
27 ต.ค. 59
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน คสล. ศพด.บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4
27 ต.ค. 59
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
27 ต.ค. 59
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ต.ค. 59
53
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 ต.ค. 59
45
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559
27 ต.ค. 59
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ แบบรายงานแผนปฎบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560(เอกสารแนบบท้าย)
27 ต.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าบอน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
27 ต.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลำไพล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 12
27 ต.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
27 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม
27 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
27 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านม่วงงามล่าง
27 ต.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ รายงานการจักทไแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2560
27 ต.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
27 ต.ค. 59
3

»ข้อมูลทั้งหมด 58,407 รายการ