หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,945 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
18 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าแค ต.รำแดง
18 ธ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
18 ธ.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
18 ธ.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม.หมู่ที่ 2
18 ธ.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลควนโส
18 ธ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง.ศพด.3)
18 ธ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์ราคากลางถมดิน สำหรับก่อสร้าง ศพด.บ้านประจ่า
18 ธ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอเชิญประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกโครงการท้องถิ่นบูรณาการหรือโครงการเกินศักยภาพ
18 ธ.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.63-010 สายโรงพักเก่า หมู่ที่ 3 บ้านควนโส กว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร
18 ธ.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.63-018 สายบ่อหมาก หมู่ที่ 4 บ้านโคกทราย ตำบลควนโส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
18 ธ.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร คลื่นลมแรงฝั่งอ่าวไทย
18 ธ.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพา จังหวัดสงขลา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่่ดิน ประจำปี 2561
2 พ.ย. 60
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ
18 ธ.ค. 60
7
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ชุดยังชีพ) จำนวน 3000 ชุด ครั้งที่ 4
18 ธ.ค. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 71,945 รายการ