หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,393 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
4 ก.ย. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
4 ก.ย. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ โครงการ"บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)
4 ก.ย. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง
4 ก.ย. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง
4 ก.ย. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
4 ก.ย. 58
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง
4 ก.ย. 58
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.น้ำขาว ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
4 ก.ย. 58
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย
4 ก.ย. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4 ก.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารพัสดุ หมู่ที่ 5
4 ก.ย. 58
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
4 ก.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน
4 ก.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการดูแลสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยติดเตียง-ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส
4 ก.ย. 58
5

»ข้อมูลทั้งหมด 39,393 รายการ