หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,261 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคอยรุนนาซีรีน 3 หมู่ที่ 7 - ตำบลคู บ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยรุนนาซีรีน 4 หมู่ที่ 7 บ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง
21 ส.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านคอลอมุดอ ตำบลจะแหน องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6และหมู่ที่ 7 ตำบลระโนด
21 ส.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ถนนสายบ้านพักครู ช่วง STA ที่ 0+000.00 ถึง 0+103.00 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด
21 ส.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ถนนหัวถิน ซอย 1 ฝั่งขวา ช่วง STA ที่ 0+000.00 ถึง 0+103.00 หมู่ที่ 7 ตำบลระโนด
21 ส.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
21 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปจากลำรางเตาอิฐไปบ่อสูบในท่าเรือประมงขนาดเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านหวันเฉม
21 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการซ่อมรถบรรทุกขยะแบบเทท้าย ทบ.77 หมายเลข ผ-6064 จำนวน 63 รายการ
21 ส.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพฯ หลักสูตรธุรกิจผลิตและจำหน่ายซาลาเปา และโรตี
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๐
21 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จ ซอยสันติ หมู่ที่ 1 บ้านนาออก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
7

»ข้อมูลทั้งหมด 67,261 รายการ