หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,975 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ขอเชิญร่วมตั้งชื่อถนนทางหลวงชนบท
25 พ.ค. 59
101
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงานฯ
25 พ.ค. 59
102
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๓
25 พ.ค. 59
102
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแตระ
25 พ.ค. 59
101
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเล็ก กองช่าง อบจ.สงขลา
25 พ.ค. 59
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 / ๒๕๕9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
25 พ.ค. 59
75
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.สิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 พ.ค. 59
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
25 พ.ค. 59
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาสายข้างศาลาเอนกประสงค์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5
25 พ.ค. 59
51
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายคลองหล่อ หมุ่ที่ 8 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
25 พ.ค. 59
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
25 พ.ค. 59
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องเขาใต้ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9
25 พ.ค. 59
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-สายโทเหนือ หมู่ที่ 11
25 พ.ค. 59
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอกแพะ-เหมืองจีน (ฝั่งคอกแพะ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 15
25 พ.ค. 59
23
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
25 พ.ค. 59
22

»ข้อมูลทั้งหมด 49,975 รายการ